Gürültü Kirliliği Nedenleri ve Etkileri
Hakan Karaca
Hakan Karaca
July 27, 2020
Ortalama Okunma Süresi 4:58
0

Gürültü Kirliliği Nedenleri ve Etkileri

Sesin rahatsız edici boyutlara ulaşarak insanlar üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkilere sebep olma durumuna gürültü adı verilir. Günümüzün çevre sorunlarının başında gelen gürültü kirliliği nedir sorusu pek çok kişi tarafından etkileri sorgulanan bir husustur. Günümüzün çevre sorunlarının başında gelen gürültü kirliliği, özellikle metropolde yaşayan yüz binlerce insan her gün etkileyen bir durumdur. Gürültü, sağlık üzerinde uzun süreli olumsuz etkiye neden olduğundan doğrudan yaşam kalitesini etkiler.

Gürültü Kirliliği Neden Olur?

Çevreyi etkileyen tüm problemlerde olduğu gibi gürültü kirliliğinin de ardında yatan birtakım sebepler vardır. Başta kara taşıtları, korna sesleri, trafik, eğlence yerleri, inşaat ve yapı faaliyetleri ile havayolu, demiryolu ya da denizyolu gibi ulaşım noktaları gürültü kirliliğine neden olan faaliyetler arasında sayılabilir. Öte yandan şehir planlamacılığında yapılan birtakım yanlışlar, sanayi alanları ile yerleşim alanlarının da bitişik olmasına neden olabilir. Böylece gürültü kirliliği, kendisine komşu yerleşim birimlerinde insan sağlığı üzerinde olumsuzluklara neden olabilir.

Gürültü kirliliği nedenleri arasındaki diğer faktörler olarak acil durum sirenleri, ses çıkaran hayvanlar, ses sistemleri ve hoparlörler, fabrika makineleri ile insan sesleri sayılabilir. Gürültü kirliliğine sebep olan faktörler, yapı dışı faktörler ve yapı içi faktörler olarak sınıflandırılarak gürültü azaltıcı önlemler ile azaltılmaya ve/veya tamamen yok edilmeye çalışılır.

Gürültü Kirliliğinin İnsan Yaşamında Etkisi

1. Fiziksel Etkiler : Sürekli ya da geçici işitme bozuklukları.

2. Fizyolojik Etkiler : Dolaşım bozuklukları, solunum hızlanması, kalp atışlarında yavaşlama, kan basıncı artması, ani refleks hareketleri.

3. Psikolojik Etkiler : Aşırı sinirlilik, stres ve davranış bozuklukları.

4. Performans Etkileri : Konsantrasyon bozukluğu, hareket yavaşlaması, iş veriminin düşmesi.

Gürültü Kirliliğine Yönelik Çözümler

Gürültü kirliliğine yönelik çözümler konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte çalışmalar yürütür. Çevresel Gürültü Yönetimi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliği'ne göre meskenlerin bulunduğu yerlerde düğün, asker uğurlaması ve diğer benzeri kutlamalara belirli yasaklar getirilmiştir. Öte yandan belirli saatler arasında açık ve yarı açık eğlence mekanlarında canlı müzik yayını yapılması, anons sitemleri ile duyuru, reklam, satış yapılması, dini ve milli bayramlar dışında maytap, patlayıcı ve havai fişek gibi maddelerin kullanımı yasaklanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise işçi güvenliği hususlarından biri olarak Gürültü Yönetmeliği yayınlamış ve iş yerlerinde gürültü kaynaklı riskleri değerlendirerek birtakım önlemler alınması gerektiğini belirtmiştir. Bunlardan bazıları yapılan iş mahiyetine göre mümkün olan en düşük seviyede gürültü yapan makinenin seçilmesi, iş yerinin ya da çalışılan alanın tasarım ve düzenlemesinin yeniden yapılandırılması, havayolu ile yayılan gürültü varlığında gürültü emici örtüler ya da perdeleme yöntemi, yalıtım ile gürültü maruziyet düzeyini azaltma yoluna gidilmiştir.

İnsanların yaşadıkları ve iş yaşamını sürdürdükleri konut ve ofis binalarında gürültünün kontrol altına alınması ve gürültü kaynaklı meydana gelen olumsuzlukların en aza indirilmesi için hazırlanan rapor ve projeler ile gürültü kirliliğine maruziyet ölçülebilir. Uzman Akustik tarafından yapılan performans değerlendirmeleri ile gürültü seviyeleri tespit edilerek, yaşam kalitesinin artırılması ve gürültü kirliliğine yönelik önlemler alınabilir.

Akustik Proje ile Binalarınızın Gürültü Performansını İyileştirin

Akustik proje, binalarda ses yalıtımına ilişkin yapısal ve detaylı çözümleri içeren, anahtar paftalar, detaylı çizimler, hesap ve/veya ölçüm sonuçları ile değerlendirme raporlarını kapsar.

Akustik rapor içerisinde mekânların gürültüye karşı hassasiyeti, ses iletim yollarına ait analizler, hedeflenen akustik kalite için yalıtım sınıfı yer alır. Rapor değerlendirmeleri ve analizlerine göre gerekli mimarî ve tesisat projeleri, yapı elemanları ile bileşenleri tespit edilir. Düzenlenen bu akustik rapor sonucunda, gürültünün yaşam alanlarından yalıtılması hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda yapılacak olan tüm iyileştirmelere ait detaylar ile ölçümler bulunur.

Bina akustik raporu ile binaların hem dış gürültü seviyesi hem de bina içi gürültüsü yönetmelik ile belirlenen sınırlar altında tutulabilir. Böylece gürültü kirliliği ile mücadele edilebileceğinden, gürültü kaynaklı oluşan fizyolojik ve psikolojik etkiler en az seviyeye indirgenebilir.

Uzman Akustik bünyesinde hazırlanan akustik proje ve rapor hizmetleri kapsamında tecrübeli ekibimiz ile bina akustik raporunuz yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanır. Yapılan değerlendirme sonucu gereksinimi olan her çeşit yapınız için uygun projelendirme, akustik uzmanlarımız tarafından hazırlanır.

Yorum Yap


* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış