Akustik Projede Uzman Çözümler : Uzman Akustik
Hakan Karaca
Hakan Karaca
August 28, 2020
Ortalama Okunma Süresi 4:22
0

Akustik Projede Uzman Çözümler : Uzman Akustik

Toplumsal hayatta aktif olarak yer alan bireylerin günlük yaşam içerisinde maruz kaldığı çevre problemlerinin başında gürültü gelir ve endüstriyel üretimin yaşamımızda her geçen gün artan etkisinin yanında kalabalıklaşan şehirler de gürültünün çok daha etken bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmasına zemin hazırlar.

İnsan vücudundaki olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkilerinin bilimsel araştırmalar ile kanıtlandığı gürültünün probleminin günlük yaşantımızdaki etkilerinin minimize edilmesi adına “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte çok önemli bir adım atan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle ilk kez yapı ruhsatı alacak binalar için yalnızca sertifika sahibi akustik uzmanları tarafından düzenlenebilen mimari akustik proje belgesini zorunlu hale getirmiştir.

Yönetmeliğin detaylarına bakıldığında; yapıların mevcut akustik performansını çeşitli etkenleri dikkate alarak analiz ederek belgelendiren mimari akustik raporun da varlığına dikkat çekmemiz ve akustik projenin, çözüme yönelik sunduğu adımlar yani geniş kapsamı ile mimari akustik rapor belgesini de kapsadığının altını çizmemiz gerekir.

Profesyonel Akustik Proje Hizmeti

Gürültünün insan vücudundaki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla belirli bina gruplarında yasal zorunluluk haline getirilen akustik proje; mimari akustik rapor çalışması ile akustik değerleri tespit edilen bir yapıda, alınması gereken aksiyonları yani yapılacak iyileştirmeleri kapsayan bir belgedir.

Dolayısıyla akustik proje çok daha geniş bir kapsama sahiptir ve bu da sistematik ve profesyonellikten uzak bir bakış açısıyla belgelendirme sürecinin verimli bir şekilde yürütülemeyeceğinin en temel işareti olarak kabul edilmelidir.

Yaşam alanlarımızın birçok noktasında çözüm üretmesi ile yapılara dair kapsamlı çözümler konusunda oldukça yetkin bir pozisyonda olan Uzman Akustik, akustik proje sürecinde de bu özelliğini pratik uygulamaya yansıtır ve belgenin düzenlemeye başlamasından teslim edilmesine ve onaylatılmasına kadar geçen dönem boyunca devam eden tüm çalışmaları yasal mevzuatlara ve akustik kavramının dinamiklerine uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Akustik Projede Fiyatlar Nasıl Belirlenir?

Akustik proje; her ne kadar (mekan içi gürültü düzeyleri, reverberasyon süresinin hesaplanması vb.) belirli noktalar çerçevesinde gelişen bir çalışma olsa da, binadan binaya değişkenlik gösteren bir yönü de vardır ve elbette bu durum, akustik projede standart bir fiyatlandırmadan bahsetmemize engel olur.

Akustik proje fiyatlandırmasında özellikle;

• Binanın kaç katlı olduğu

• Binanın ne kadar büyük olduğu

• Binanın hangi çevresel etkenlere maruz kaldığı ve

• Binanın tasarımında hangi yapı elemanlarının kullandığı

noktaları belirgin rol oynar.

Yönetmelik kapsamında yer alan binanız için temin etmeniz gereken mimari akustik projenin fiyatıyla ilgili çok daha net bir bilgi alabilmek adına Uzman Akustik bünyesinde faaliyet gösteren profesyonel ve sertifikalı akustik uzmanları ile hemen iletişime geçmeniz yeterlidir.

Uzman Akustik, Akustik Projede Onay Garantisi Veriyor mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlandığı “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte 31 Mayıs 2019’dan itibaren ilk kez yapı ruhsatı alacak binaların yanında;

• Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binalar

• Yapının Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar

• Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar

• A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar

için de zorunlu kılınan akustik proje belgelendirme sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde gördüğü eğitimin sonunda akustik uzmanı sertifikasına sahip olan yetkin ekibi, binanın her alanında iyileştirme çalışmaları yapmasının getirdiği bütüncül yaklaşımı ve ölçüm ve raporlamada son teknikleri ve gelişmeleri yakından takip eden modern kurumsal kimliği ile fark yaratan Uzman Akustik; yalnızca mimari akustik projede değil akustik raporda da “akustik uzmanlarının belirlediği iyileştirmeler yapıldığı takdirde” onay garantisi verir.

Yorum Yap


* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış