Akustik Rapor Nasıl Hazırlanır? - Hemen İletişime Geç!
Hakan Karaca
Hakan Karaca
November 14, 2020
Ortalama Okunma Süresi 3:40
0

Akustik Rapor Nasıl Hazırlanır?

Gürültünün toplum hayatında artan etkisinin minimize edilmesi amacıyla düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2017’de ilan edilen “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”, hayatımıza akustik rapor kavramını sokmuştur.

Sertifika sahibi, ilgili mevzuatların tümüne hakim, sektörel gelişmeleri yakından takip eden, sistematik süreç yönetimi benimseyen ve sektörel tecrübesinin getirdiği çok yönlü bakış açısını belgelendirme sürecine yansıtan akustik uzmanları ile fark yarattığımız akustik rapor süreci;

  • Mimari Projenin Temini: Yapı mimarisi ile akustik performans değeri arasında doğrudan bir ilişki olduğundan ve mimari akustik rapor içerisinde yapının mimari özelliklerinin yer alması gerekliliği dolayısıyla sürecin ilk adımında yapının mimari projesi temin edilir.
  • Akustik Performans Değerinin Belirlenmesi : İkinci adımda yapının mimari projesi incelenerek ilgili yönetmelikte işaret edilen asgari akustik performans değeri tespit edilir.
  • Mevcut Akustik Performansın Belirlenmesi : Yine mimari projedeki detaylar kullanılarak yapının akustik performansı simülasyon aracılığıyla belirlenir. Bu aşamada önemli detaylardan biri de çevresel gürültü analizinin sürece dahil edilmesidir.
  • Akustik Raporun Oluşturulması ve İletilmesi : Asgari akustik performans ile mevcut akustik rapor karşılaştırılarak akustik sınıf değeri tespit edilir ve bu sınıf değeri raporlanarak tarafınıza iletilir. “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”e göre ilk kez yapı ruhsatı alacak projeler için en az C sınıfı, tadilat ve yenileme durumunda ise en az D sınıfı akustik performansa ihtiyaç vardır.

olarak dört adımda özetlenebilir.

Akustik raporda standart bir fiyatlandırma var mıdır?

Mimari akustik projede olduğu gibi akustik raporda da standart bir fiyatlandırmadan bahsedilmesi mümkün değildir. Mimari projeye bağlı olarak değişkenlik gösteren akustik rapor fiyatlarıyla ilgili detaylı ve doğru bilgi almak için akustik uzmanlarımız ile hemen iletişime geçebilir, sürece dair merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını Uzman Akustik’te bulabilirsiniz..

Akustik rapor hangi yapılar için zorunlu?

Akustik raporun zorunlu olduğu yapılar, raporla ilgili diğer tüm detayların yer aldığı “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”te belirtilmiştir ve özetle; “31 Mayıs 2019 yani yönetmeliğin ilan edildiği tarihten itibaren geçen 2 yıl sınır olarak belirlenmiş, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar için akustik rapor yeterli görülmüştür.”

Akustik raporu kimler düzenleyebilir?

"Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ" dahilinde akustik uzmanı olabilecek meslek grupları;

"Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler."

olarak açıklanmıştır.

Burada belirtilen meslek gruplarının akustik uzmanı sertifikası alabilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği eğitim kurumlarında teorik eğitim sürecine katılması ve bu süreci başarıyla tamamlaması gerekir.

Uzman Akustik bünyesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendislerin tümü teorik eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamış ve akustik uzmanı sertifikasına sahiptir. Yine teorik bilgi düzeylerinin yanında sektörel tecrübeleri ile fark yaratan akustik uzmanlarımız yasal mevzuatlardaki değişimleri düzenli takip ederek süreçteki olası değişimleri planlayacak yetkinliğe de sahiptir. Nitekim profesyonel insan kaynaklarının yanında kurum kültürü ile Uzman Akustik sektöre yön veren bir konumda bulunur.

Yorum Yap


* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış