Akustik Uzmanlığı - Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?
Hakan Karaca
Hakan Karaca
September 22, 2020
Ortalama Okunma Süresi 2:43
0

Akustik Uzmanlığı - Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31 Mayıs 2017 tarihinde yayınladığı “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde popülaritesi artmaya başlayan meslek dallarından biri olan akustik uzmanlığı; binaların akustik yapıları ve performanslarıyla ilgili tüm süreçlerde yetki sahibi olan bir meslek grubudur. Akustik uzmanı olabilmek adına yerine getirilmesi gereken belirli şartlar vardır ve bu şartların yanında D1 ve D2 olmak üzere iki tip uzmanlık sertifikası bulunur.

Bina akustiği nedir?

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte sıkça karşılaştığımız kavramlardan biri haline gelen bina akustiği; yapının elemanları ve bu elemanların birbiriyle ilişkisi, çevresel gürültü kaynakları, binanın yaşı, kat sayısı ve büyüklüğü gibi daha birçok detay dikkate alınarak yapının akustik performansının tespit edilmesi olarak açıklanabilir.

Bina akustiği, özellikle tiyatro, sinema ve konferans salonları gibi sosyal alanlar başta olmak üzere gürültünün olumsuz etkilerinin hissedildiği tüm yaşam alanlarında dikkatten kaçmaması gereken bir kavramdır.

Kimler akustik uzmanı olabilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarında teorik eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, fizik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, optik/akustik mühendisi ve mimarlar “bina akustiği uzmanı” olabilir.

Uzman Akustik bünyesinde yer alan ve akustik proje ve rapor belgelendirme süreçlerini yürüten mimar ve mühendislerin tümü “akustik uzmanı sertifikası”na sahiptir ve teknik bilgi ve becerisinin yanında tecrübesi ile belgelendirme süreçlerinde fark yaratır.

D1 ve D2 temel bina sertifikalarının farkı nedir?

D1 bina akustiği sertifikasına sahip olan mimar ya da mühendisler yapıların akustik performanslarını iyileştirmeye yönelik mimari akustik proje hazırlama yetkisine sahipken, D2 sertifikaya sahip olan bu yetkiye ek olarak; akustik performansa ilişkin analizleri de yapabilir yani akustik rapor sürecinde de rol olabilir.

D2 bina akustiği sertifikasına sahip olabilmek adına öncelikle D1 sertifika alınmalı, daha sonrasında D2 sertifika programına dahil olunmalıdır.

Bina akustiği uzmanı ne iş yapar?

Bina akustiği uzmanı; yapıların akustik performansını analiz ederek bu performansın yasal mevzuatlarda belirlenen sınır değerler içerisindeki yerini tespit eder ve ihtiyaç durumunda akustik performans iyileştirme sürecini planlar ve yürütür.

Binaların akustik performansının analiz edilmesi mimari akustik rapor belgelendirme süreci iken akustik performansta yapılan iyileştirmeler mimari akustik proje süreci içerisinde değerlendirilir.

Yorum Yap


* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış