Gürültü Haritası Nedir? - Neden ve Nasıl Çıkarılır?
Hakan Karaca
Hakan Karaca
September 12, 2020
Ortalama Okunma Süresi 3:16
0

Gürültü Haritası Nedir?

21 . yy.’da artan nüfus ve bu nüfusun taleplerini karşılama eğilimiyle birlikte sürekli gelişmesi gereken endüstriyel sistemler, gürültü kavramının sosyal hayatta çok daha etkin rol almasına zemin hazırlamış ve gürültünün artan etkileri de birtakım önlemleri zorunlu kılmıştır.

Gürültünün toplum üzerindeki etkilerinin minimize edilmesi adına imar planlamaları ve akustik iyileştirmeler yapılmadan önce hiç şüphesiz şehirlerde gürültülü noktaların tespit edilmesi gerekir. Tam bu noktada, gürültü izolasyonu için oldukça önemli bir çalışma olanı olan gürültü haritalamanın önemi ortaya çıkar.

Gürültü haritası; belirli bir bölgede yer alan kaynakların (endüstriyel sistemler, restoranlar, çocuk parkları, ulaşım araçları vb.) oluşturduğu ve insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerinde zararlı etkilere sahip olan gürültünün, bölgedeki noktalara etkime düzeylerinin simüle edilerek görselleştirilmesi ve bölge nüfusu üzerindeki etkisinin tespit edilmesine imkan veren bir haritadır.

Gürültü Haritası Neden Çıkarılır?

Gürültü haritasını tanımlarken kısaca değindiğimiz gibi haritanın çıkarılmasındaki temel hedef; belirlenen bölgedeki nüfusun, ses kaynaklarının yarattığı gürültüden ne ölçüde etkilendiğini tespit etmek ve bu tespite bağlı kalarak ilerleyen dönemlerde bölgede yapılacak yeni yatırımları şekillendirmek ve ihtiyaç haline yapılması gereken akustik iyileştirmeleri belirlemektir.

Bir binanın maruz kaldığı çevresel etkenler, yaşı, büyüklüğü ve yapı elemanları gibi daha birçok farklı detayın kapsayarak bina akustik performansını analiz eden mimari akustik rapor ile gürültü haritalarını, amaçları itibariyle özdeşleştirmemiz mümkündür.

Gürültü haritaları, mimari akustik rapordan farklı olarak çok daha geniş bölgeleri kapsar ve hedefi, bina odaklı iyileştirmelerden ziyade bölge bazında yapılacak düzenlemeler ve bunların nüfus üzerindeki etkileri ile ilgilidir.

Gürültü Haritası Nasıl Oluşturulur?

Gürültünün haritalanması sürecinde sahadan toplanan veriler belirleyicidir ve toplanan bu verilerin bilgisayar ortamında simüle edilmesi ile hedeflenen bölgenin gürültü haritası ortaya çıkar.

Gürültü haritasının oluşturulmasında ihtiyaç duyulan veriler;

• Bölgenin Nüfusu

• Bölgedeki Binaların Yapısı

• Bölgenin Yükseklik Eğrileri

• Bölgedeki Gürültü Kaynakları

• Karayolu için araç sayıları, araç hızları, araç tipleri, yol özellikleri

• Sanayi için makine yada gürültü kaynağı verileri

• Havalimanı için uçak tipleri uçuş rotalar

olarak sıralanabilir.

Tüm bu veriler toplandıktan sonra ortaya çıkan gürültü haritası, bölgenin imar ve akustik düzenlemelerinde belirleyici rol oynar.

Gürültü Haritası Oluşturması Gereken Bölgeler

Gürültü haritası çıkarılması gereken alanlar, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca belirlenmiş ve 8. maddede şu şekilde sıralanmıştır;

• İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları

• Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları

• Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demiryolları

• Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana havaalanları

Yine ilgili yönetmeliği 8. maddesinde yer alan ifadeye göre;

“Stratejik gürültü haritaları hazırlandıkları tarihten sonra en az beş yılda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.”

gözden kaçmaması gereken önemli bir noktadır.

Yorum Yap


* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış