Reverberasyon Nedir? - Bina Akustiğinde Reverberasyon Süresinin Önemi
Hakan Karaca
Hakan Karaca
September 05, 2020
Ortalama Okunma Süresi 2:42
0

Reverberasyon Nedir?

Gürültünün insan yaşamından izole edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2018’de yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte sıkça karşılaşmaya başladığımız kavramlardan biri haline gelen reverberasyon; en yalın haliyle, “çoklu yankı” olarak tanımlanabilir ve kapalı bir alandaki tüm nesnelerin yüzeylerinden yansıyan seslerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yankı durumudur.

Reverberasyon Süresi Neden Önemli?

Birçok farklı yüzeyin oluşturduğu çoklu yankıların ortadan kalkma süresi olarak tanımlayabileceğimiz reverberasyon süresi, özellikle sinema, tiyatro, konferans, konser vb. toplumun ortak bir paydada buluştuğu durumlarda, işitilen sesin kalitesini azaltırken ortamın paydaşlarında bıraktığı gürültücü etki ile dikkat dağınıklığı başta olmak üzere birçok probleme neden olur.

Reverberasyon Süresi Nasıl Kısalır?

Bir önceki satırlarımızda kısaca değindiğimiz rahatsız edici etkilere sahip olması dolayısıyla reverberasyon süresi, mimari akustik proje kapsamında iyileştirilmesi gereken önemli bir noktadır ve bu iyileştirmeler, akustik rapor sürecindeki ölçüm ve gözlemlere de dayanır.

Öncelikle reverberasyon süresinin sahip olması gereken ortalama değerin, binanın yapısına ve kullanım amacına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ifade etmemiz gerekir. Örneğin; drama tiyatrosu için ortalama reverberasyon süresi 0.7 - 1.0 saniye iken, opera için ortalama değerler 1.3 - 1.8 saniye olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla ilk adımda reverberasyon süresinin ortamala değerlerindeki sapma ve bu sapmaya neden olan noktalar tespit edilir.

Analiz sürecinden sonraki adımlarda ise reverberasyon süresinin kısaltılmasına yönelik yapı elemanlarının ses emici özellikleri iyileştirilir ve gerek görüldüğü takdirde yapı elemanlarında değişikliğe gidilir.

Reverberasyon süresinin kısaltılması kapsamındaki tüm çalışmaların, mimari akustik proje içerisinde detaylandırıldığı ve bu detaylara bağlı kalınarak uygulandığını unutmamamız gerekir.

Akustik Projede Uzman Etkisi

Akustik projelendirme sürecini tüm detaylarıyla yürütebilecek bilgi, beceri ve teknik ekipmana sahip sertifikalı akustik uzmanları, sektörel tecrübesinin getirdiği bütüncül bakış açısı ve yasal mevzuatları yakından takip eden insan kaynakları ile akustik proje belgelendirmede fark yaratan Uzman Akustik, akustik projeye zemin hazırlayan mimari akustik rapor ve gürültü ölçümü hizmetlerini de bünyesinde barındırır.

Binaların akustik performansını iyileştirmeye yönelik alınması gereken tüm aksiyonları kapsayan akustik proje, yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarındaki teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak “akustik uzmanı sertifikası” sahibi olan mimar ya da mühendislerin düzenleyebileceği bir belgedir.

Yorum Yap


* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış