Akustik Nedir? - Mimari Akustik Neden Önemli?
Hakan Karaca
Hakan Karaca
October 03, 2020
Ortalama Okunma Süresi 2:59
0

Akustik Nedir?

Mimari, gürültü, fiziksel ve yapısal başta olmak üzere 10 farklı alt dala sahip olan akustik, en temel ifadeyle; ses ve ses kaynaklarının insan işitmesi ile arasındaki ilişkiyi çift yönlü inceleyen bir bilim dalıdır.

Gürültünün toplum üzerinde giderek artan etkisiyle birlikte izolasyon amacıyla birçok önlem alınmış ve bu önlemlerin en kapsamlısı “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” olmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve yayınladığı tarihten 1 yıl sonra yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte hayatımıza giren kavramların başında “mimari akustik” gelir.

Mimari akustik; mimari yapıların akustik özellikleri ve performanslarıyla ilgilenen bir çalışma alanıdır ve mimari akustiği bu denli önemli kılan, yaşam alanlarımızdan gürültünün izole edilmesine yönelik düzenleme ve analizleri kapsıyor olmasıdır. İlgili yönetmelikle birlikte tanıştığımız akustik proje ve rapor belgeleri de mimari akustiğin çalışma alanı içerisinde yer alır.

Mimari Akustik Rapor Nedir?

Mimari akustik rapor; bir binanın yaşı, büyüklüğü, çevresel gürültü kaynakları ve yapı elemanları başta olmak üzere birçok farklı detayın dikkate alınması ile hazırlanan ve binanın akustik performansını analiz ederek ve bu performanstaki potansiyel iyileştirmeleri belirleyen bir süreçtir.

Mimari akustik rapor sürecinde yapılan analizler ve ölçümler, mimari akustik proje belgelendirme sürecindeki çalışma zeminini oluşturur.

Mimari Akustik Proje Nedir?

Mimari akustik proje; akustik raporda yer alan analizlerin de kullanılarak ina akustik performansını iyileştirecek ve hedef değerlere çekecek yapı düzenlemelerinin planlanması ve uygulanmasını sürecini kapsar.

Mimari Akustik Neden Önemli?

Şehirlerde artan nüfusun yanı sıra endüstrileşme ve kökü yıllar öncesine kadar uzanan plansız yerleşimler, gürültünün hayatımızdaki fizyolojik ve psikolojik etkisini çok daha belirgin bir hale getirmiş ve gürültü, önemli ve bir an evvel çözüm bulunması gereken çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.

Gürültünün yaşam alanlarımızdan izole edilmesi süreci tümüyle mimari akustikle ilgilidir ve bir önceki satırlarda da ifade ettiğimiz üzere akustik rapor ve proje belgelendirme süreçleri de mimari akustiğin çalışma alanına girer.

Dolayısıyla yapılardaki akustik ses yalıtımının tam anlamıyla sağlanabilmesi, mimari akustiğe ne denli hakim olunduğu ile paralellik gösterir.

Mimari Akustik Proje ve Raporda Neden Uzman Akustik?

Deneyimli ve sertifika sahibi akustik uzmanları, sektörel tecrübesi, mevzuat ve yenilikleri düzenli olarak takip eden yönetim kadrosu ile mimari akustik proje ve rapor belgelendirme süreçlerinde kusursuz bir süreç yönetimi sunan Uzman Akustik, projede belirtilen iyileştirmeler eksiksiz bir şekilde binaya uygulandığı takdirde “akustik performansta iyileşme” garantisi sunacak ölçüde hizmet seviyesinden emin bir danışmanlık firmasıdır.

Yorum Yap


* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış